algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janvankan.nl en op alle met Janvankan.nl aangegane overeenkomsten. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen … Meer lezen over algemene voorwaarden